İK Politikamız

Azizoğlu İnsan Kaynakları olarak politikamız, şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, personel memnuniyetini sağlayarak etkili ve ortak hedef doğrultusunda ilerleyen bir organizasyon oluşturmak, eğitimler ile kişisel gelişimi desteklemek, böylece Azizoğlu'nun sektöründe öncü bir firma olmasını sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen politikalar doğrultusunda İnsan Kaynakları Şefliği etkin ölçüm/değerlendirme test ve envanterlerinin kullanımı ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmaktan; tarafsız, anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemekten ve çalışanların bireysel gelişim alanlarını tanımlayarak çalışanın gerek duyduğu yetkinlikleri kazandırmaktan; maddi ve manevi takdir yöntemlerini hayata geçirerek başarılı performansın tanınmasını ve ödüllendirilmesini sağlamaktan sorumludur.

Çalışma Saatlerimiz

Azizoğlu Plazada çalışma saatlerimiz Hafta İçi : 09:00-18:00, Hafta Sonu (Pazar) : 10:00-17:00 olup öğle tatilinde nöbetçi personel bulunmaktadır.

İşe Alma ve Yerleştirme

Şirket strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda, personel ihtiyaçlarımıza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları bünyemize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Adaylarımızın özellikle şirket misyonu, vizyonu, değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir.

Şirketimize İş Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylara kişilik envanteri analizi, yabancı dil testi ve gerektiğinde iş ile ilgili uygulama sınavı yapılır. Testler sonucunda olumlu bulunan adaylar ilgili departman yöneticileri ve insan kaynakları departmanı tarafından mülakata alınır. Mülakatı olumlu olan daylara iş teklifi yapılır.

Oryantasyon Süreci

* Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Temsa Global içerisindeki rolünü anlatmak,

* Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,

* Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,

* Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,

* Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,

* Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir.

Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Yedekleme planları ise yılda bir kez Temsa organizasyon yapısının ve çalışanlarının, şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri ışığında gözden geçirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yanı sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu amaçla organize edilen eğitim faaliyetlerini 2 grupta açıklayabiliriz:

* Şirket Genel Eğitimleri
* Özel Gelişim Programları
Ücretlendirme ve Yan Menfaatler

Ücretlendirme ve yan menfaat sistemimiz kişilerin yetkinliklerinin, eğitim ve iş tecrübelerinin esas alındığı iş değerleme sistemi üzerinden yapılandırılmıştır. Ücretler, her yıl yapılan Performans Değerlendirme sonuçları, piyasa ücret araştırmaları, dikkate alınarak Ocak ayında güncellenmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

Şirketimizde 2 farklı staj uygulaması bulunmaktadır

3308 sayılı kanun gereği Meslek Lisesi öğrencileri haftada 3 gün işyerimizde bulunmaktadır.
Üniversitelerin zorunlu staj kapsamında olan, tercihen Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Mekatronik, Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği ile İşletme ve Ekonomi bölümlerinde okumakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yaz staj imkânı (Haziran-Temmuz / Ağustos-Eylül) ya da proje bazlı çalışmalar için kış dönemi staj imkânı verilmektedir.